แจกฟรี!!! ดวงพิไชยสงคราม

 Download โปรแกรม Suriyayatra Plus รุ่นล่าสุด

นวัตกรรมใหม่แห่งวงการโหราศาสตร์ไทย !!!

จาก

โปรแกรมโหราศาสตร์ไทยวิทยาทาน หนึ่งเดียวในสยามประเทศ

มาสู่

คู่มือการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์โหราศาสตร์ไทยสมบูรณ์แบบ 

หนึ่งเดียวในโลก !!!

อธิบายการใช้งานอย่างเข้าใจง่าย   ชัดเจน   เหมือนเห็นในหน้าจอคอมพิวเตอร์

แทรกเสริมสาระน่ารู้ทางโหราศาสตร์ประกอบคำอธิบายโปรแกรมตลอดเล่ม

ได้รับการตอบรับอย่างอบอุ่น จากผู้ใช้งานโปรแกรมทุกระดับ

ในงานสังสรรค์ชาวเว็ปพยากรณ์ดอทคอม และ มหกรรมการพยากรณ์เพื่อการกุศล ประจำปี ๒๕๔๘

๒๔  เมษายน  ร้านอาหารจิตรโภชนา ลาดพร้าว

 

 

ภาพบรรยากาศ  การบรรยายคู่มือโปรแกรม โดย พลังวัชร์

 

 

คู่มือโปรแกรม

( ขนาด A4 หนา 432 หน้า ปกแข็งพิมพ์ 4 สี เข้าเล่มด้วยการเย็บเชือก)

อัดแน่นด้วยสาระ และความรู้ทางโหราศาสตร์

ซึ่งหาอ่านจากตำราอื่นๆ ไม่ได้

 

ภาค ๑ การใช้โปรแกรม Suriyayatra Plus

บทนำ
    ปณามกถา - อุทิศนากถา
    ภูมิหลังและเจตนารมย์ของโปรแกรม Suriyayatra Plus
    เงื่อนไขการใช้โปรแกรม Suriyayatra Plus

บทที่ 1 หลักการเบื้องต้นของโปรแกรม
    แนะนำหลักการเบื้องต้นของโปรแกรม
    แผ่นงานแสดงผลโปรแกรม Suriyayatra Plus
    การตั้งค่าสำหรับ Macro ใน Ms Excel
    การเปิดใช้งาน โปรแกรม Suriyayatra Plus ในโปรแกรม Excel
    ขั้นตอนการลงทะเบียนโปรแกรม Suriyayatra Plus
    แนะนำการเลือกและการใส่ข้อมูลโดยผู้ใช้โปรแกรม
    เวลา วัน เดือน ปี ปฏิทิน
        เวลาจากดวงอาทิตย์
        เวลาท้องถิ่น
        เวลามาตรฐาน หรือ เวลานาฬิกา
        เวลามัธยมประเทศไทย
        – เวลาสำหรับคำนวณตำแหน่งดาวด้วยคัมภีร์สุริยยาตร์
    ระบบของการเปลี่ยนเวลา วัน เดือน ปีในโปรแกรม
        การเปลี่ยนวันที่ และวารแบบสุริยคติ
        การเปลี่ยนเดือน และปีสุริยคติ
    อรรถาธิบรรยายเรื่องลัคนา
    การแสดงผลรูปดวงชาตาในโปรแกรม Suriyayatra Plus

บทที่ 2 การใช้โปรแกรมด้านดวงชะตากำเนิด
    องค์ประกอบแผ่นงานข้อมูลกำเนิด
    การคำนวณและแสดงผลของโปรแกรม Suriyayatra Plus
    การใส่ข้อมูลดวงชาตากำเนิด กรณีเกิดในประเทศไทย
    การใส่ข้อมูลดวงกำเนิด กรณีเกิดต่างประเทศ
    ส่วนเทียบเวลาเป็นเวลาในประเทศไทย กรณีเกิดต่างประเทศ
    การคำนวณลัคนาเทียบเวลา ณ ประเทศไทย
    การแสดงผลข้อมูลจันทรคติ
    ปฏิทินปักขคณนา ในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๔ 
    ข้อมูลดวงอาทิตย์ แบบดาราศาสตร์สากล
    ปฏิทินสุริยคติแบบจูเลียน
    ส่วนค้นหาและบันทึกข้อมูลกำเนิด
    การคำนวณและแสดงผลดวงกำเนิด
    อรรถาธิบรรยาย ๑๐ ลัคนา
    การเลือกใช้ข้อมูลแบบกาลชาตา
        (ดวงปัจจุบัน,ดวงยามอัฐกาล,การปรับเวลากาลชะตา)
    การเปลี่ยนวารจันทรคติ
    การเทียบตำแหน่งดาวพระเคราะห์ของโปรแกรม กับปฏิทินโหร
    การคำนวณตำแหน่งดาวพระเคราะห์
    วิธีคำนวณตำแหน่งลัคนา และ ตนุเศษ
    เกณฑ์ประกอบอื่นๆในการคำนวณ
    สรุปผลข้อมูลที่ผู้ใช้เลือกในการคำนวณดวงชะตา
    รูปดวงชะตา และ ข้อมูลเบื้องต้นของดวงชะตา
    สมผุสดาวพระเคราะห์
    องค์ประกอบแผ่นงานดวงกำเนิด

บทที่ 3 การใช้โปรแกรมด้านการพยากรณ์จร
    องค์ประกอบแผ่นงานดวงจร
    การใส่ข้อมูลดวงชะตาจร
    การใส่ข้อมูลเวลาคำนวณดวงชะตาจร กรณีต่างประเทศ
    การใช้ฐานข้อมูลสถานที่จากแผ่นงาน “ข้อมูลกำเนิด”
    การเลือกข้อมูลและแสดงผลดวงจรจากแฟ้มดวงจร
    การเลือกรูปแบบการแสดงผลดวงชะตาจร
    การแสดงผลเมื่อไม่มีการเลือกการแสดงผลแบบใดๆ
    การคำนวณอายุของเจ้าชะตาในโปรแกรม
    การแสดงผลอายุที่ใช้ในการคำนวณดวงชะตาจร
    การเลือกใช้ข้อมูลเวลาแบบกาลชะตาและวรรษาจักร
    ประเภทของการแสดงผลดวงชะตาจร
        จักรราศีนิเทศ
        ขับวัยไตรชัณษา
        ขับกำลังพระเคราะห์
        จักรวิภาคกำเนิด / จร
        มหาตฤมศำศะกำเนิด / จร
        ขับดวงทักษายุคกำเนิด / จร
        เกณฑ์ชัณษาจร
        ดวงจรกาลจักร์
        อินทภาสบาทจันทร์
        ดวงจร ๑๐ ลัคนา
        โหราศาสตร์พาราณสี
        จุดอิทธิพลดวงชะตาจร
        กราฟพระเคราะห์โคจรและปฏิทิน
        	การโคจรวิปริตของดาวพระเคราะห์
        ตารางดาวทำมุม (Aspect)
        ฤกษ์ทำการ
    3 ข้อมูลประกอบสำหรับดวงชะตาจร
        ภูมิพยากรณ์ หรือ ทักษา
        ตรีวัย
        กาลโยค
        มหาภูติ
        ๗ตัว๙ฐาน
        มหาทักษาไทย
    การแสดงผลแผ่นงาน "ทศา"

บทที่ 4 การแสดงผลดวงชะตาพิเศษ
    มูลเหตุ และการแสดงผลแผ่นงาน "จักรรวิภาค"
        จักรราศีวิภาคดวงกำเนิด
        จักรราศีวิภาคดวงกำเนิดและดวงจร
        อินทภาสบาทจันทร์
        จักรวาฬทัศน์ กำเนิด,จร
        วงวิถีมานัตต์ กำเนิด,จร
        จานคำนวณองศา
        การเลื่อนองศาดัชนีของจานคำนวณ
        การกำหนดปัจจัยศูนย์รังสี
    การแสดงผลแผ่นงาน "ตรีจักร"
    มูลเหตุ และการแสดงผลแผ่นงาน "พิไชยสงคราม"

บทที่ 5 ส่วนประกอบอื่นๆของโปรแกรม
    การแสดงผลแผ่นงาน “ประกาศสงกรานต์”
    การใช้งานแผ่นงาน “แฟ้มข้อมูล”
-------------------------------------------------------------------------------

ภาค ๒ คัมภีร์สุริยยาตรแลมานัตต์
    หน้าพากย์ คัมภีร์สุริยยาตรแลมานัตต์
    ที่มาของคัมภีร์สุริยยาตรแลมานัตต์
    คัมภีร์สุริยยาตรแลมานัตต์ แม่บทแห่งปฏิทินโหราศาสตร์ไทย
    ปฏิทินโหราศาสตร์ไทยและการเผยแพร่
    ปฏิทินโหราศาสตร์ไทยกับการบูรณาการ
    มาตรฐานของปฏิทินโหราศาสตร์ไทย และคัมภีร์สุริยยาตร์
    คัมภีร์สุริยยาตรแลมานัตต์ฉบับเฉลิมพระเกียรติ์พระจอมเกล้า
    ดวงพิไชยสงคราม พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
        สุริยยาตร - อัตตาเถลิงศก
        สุทธทินพญาวัน , วินาทีสุทธิ
        สุทธทินกำเนิด , อัตตากำเนิดหรืออัตตาประสงค์
        การคำนวณมหาสมผุสพระเคราะห์ -อาทิตย์-
        การคำนวณมหาสมผุสพระเคราะห์ -จันทร์-
        มานัตต์ - กำลังมานัตต์(กำลังพระเคราะห์ใหญ่),เลขเกณฑ์ ,มัธยมพระเคราะห์
        การคำนวนสมผุสพระเคราะห์บั้นต้น พลพระเคราะห์ - มนทสมผุส
        การคำนวนสมผุสพระเคราะห์บั้นปลาย พลมันทะ - มหาสมผุส
        การคำนวณมหาสมผุสฉายาเคราะห์ -ราหู- ,-เกตุ-
        ผนวก - คัมภีร์สารัมภ์- อุจจสารัมภ์ ราหูสารัมภ์
        วิธีการคำนวณวางลัคนาแบบพหิรนาที
        วิธีการคำนวณวางลัคนาแบบอันโตนาทีสามัญ
        พระเคราะห์รูป - สม
        อินทภาสบาทจันทร์
    ตัวอย่างการคำนวณสมผุสพระเคราะห์และดวงพิไชยสงคราม
-------------------------------------------------------------------------------
ภาคผนวก
    ๑ พระราชหัตถเลขาในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
    ๒ พระบรมราชาธิบาย พระราชนิพนธ์ ประกาศ ในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
    ๓ ตำหรับพยากรณ์ ในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว				
    ๔ ดวงพระชาตาสำคัญ				
    ๕ นิทานโหร เรื่อง ดวงชะตาเหมือนกันแต่สภาพชีวิตต่างกัน				
    ๖ กฏหมาย,จรรยา และมารยาทโหร				
    ๗ คัมภีร์สุริยยาตรแลมานัตต์ฉบับไทยประยุกต์				
    ๘ ผังโครงสร้างโปรแกรม Suriyayatra Plus				
    ๙ การใช้ดวงนวางค์จักร ตรวจสอบมุมสัมพันธ์(Aspect)ของดาว				
    ๑๐ นัยะแห่งดวงพิไชยสงคราม ตำหรับพลังวัชร์				
    ๑๑ สุริยยาตร์กับดาราศาสตร์				
    ๑๒ ตำนานเรื่องมหาสงกรานต์				
				
ประวัติข้าพเจ้า(เล่าโดยย่อ)				
ปัจฉิมพจนา				
 
หมายเหตุ ส่วนที่เป็นตัวอักษรสีน้ำเงิน เป็นส่วนที่ทำการปรับปรุงจากการจัดพิมพ์ครั้งแรก พ.ศ.2548

 

 

ซื้อได้ที่


ร้านเขษมบรรณกิจ

แหล่งรวมหนังสือโหราศาสตร์ที่มากที่สุดในประเทศไทย

232-4 เวิ้งนครเขษม ถนนเยาวราช สี่แยกวัดตึก เขตสัมพันธวงศ์
กทม.10100 โทร. 02-221-1339 ,02-2247786-7

ราคา 600 บาท

(ไม่รวมค่าจัดส่ง)

 

 

 

 

การสั่งซื้อทางไปรษณีย์ จาก พลังวัชร์ โดยตรง

ราคา 600 บาท

จัดส่งทางไปรษณีย์ EMS ฟรี!!!

---------------------------------------------------------------------

ขั้นตอนที่ 1

โอนเงิน เข้า บัญชี ธนาคาร กรุงไทย  สาขา บ้านโป่ง

เลขที่บัญชี 706-1-52911-3 ในนาม นายวรพล ไม้

จำนวนเงิน 600 บาท

---------------------------------------------------------------------

ขั้นตอนที่ 2

ส่งหลักฐานการโอนเงิน และแจ้งเบอร์ติดต่อกลับ 

พร้อมทั้งสถานที่จัดส่ง คู่มือโปรแกรม มายัง

พลังวัชร์

2/2 หมู่ 6 ถ.พุทธมณฑลสาย 5 - ดอนหวาย

ต.บางกระทึก อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210

หรือ Scan เอกสารการโอนเงิน และแจ้งรายละเอียดการจัดส่งที่

Palungwachara@yahoo.com

---------------------------------------------------------------------

ขั้นตอนที่ 3

ทางผู้จัดพิมพ์จะติดต่อกลับ ทันทีที่ได้รับหลักฐานการโอนเงิน

และจัดส่งคู่มือโปรแกรม Suriyayatra Plus

พร้อม CD โปรแกรม Suriyayatra Plus +ไฟล์คู่มือโปรแกรม (นามสกุล.pdf) ฟรี!!!

---------------------------------------------------------------------

 

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 5 พฤศจิกายน 2551 เวลา 10.52 น.

 

แจกฟรี!!! ดวงพิไชยสงคราม

 Download โปรแกรม Suriyayatra Plus รุ่นล่าสุด

ขอขอบคุณ

ท่านอ.โฮ๋ราสาด สำหรับเนื้อที่เวปไซต์ www.horasad.com เพื่อการประชาสัมพันธ์ภารกิจนี้ด้วยครับ)